Ny som leder

Ny som leder

Gennem dette forløb bliver du klædt godt på til din nye rolle som leder.

Det er et stort skridt at tage fra Medarbejder til Leder. Ikke alene fører rollen til nye forventninger fra omgivelserne, det betyder også at du nu skal til at se på dig selv på en helt ny måde.

At deltage i forløbet 'Ny som leder' vil klæde dig på til at se på udfordringerne med positiv spænding og glæde. Du vil opdage nye sider af dig selv og din identitet. Griber du den, får du her muligheden for at lære at træde i karakter med naturlig og troværdig autoritet.

Forløbet gennemføres i otte moduler - hver med sit hovedemne.

Ledelse i praksis, At delegere, Styring af egen tid, Planlægning, Coaching, Feedback og Ledelse af et team. Se nærmere beskrivelser længere nede.

 

Mellem modulerne arbejder du med stoffet, der er tilrettelagt på en ligefrem, tilgængelig og brugbar form. Du skal forvente ca. 4 timers forberedelse mellem hvert modul. Forberedelsen består af læsning af artikler og fagligt stof, og guidet refleksion over det aktuelle emne. I den guidede refleksion ledes du af en række spørgsmål, der hjælper dig med at trække stoffet ind i din situation, dine udfordringer, og dine behov.

Vi mødes på din virksomhed til afholdelse af modulerne. Møderne er planlagt til at vare to timer pr gang.

For at få det største udbytte, skal der være 3-4 uger mellem hvert modul. Forløbets møder aftales individuelt, så de passer til din arbejdsplan.

Pris:

19.550,- eksl. moms.

Prisen inkluderer individuel afholdelse af modulerne, undervisnings-materiale, mulighed for deltagelse i netværksmøder med andre Nye Ledere og certifikat for gennemførelse.

 

 

 

Modulernes emner er:

1: Ledelse i praksis

Vi går i dybden med lederrollen. Vi ser på hvordan man som ny leder på en effektiv og overskuelig måde håndterer forventninger - fra både egen leder og medarbejderne. Vi arbejder med attitude og karakter hos Den gode leder. Og vi ser på mål - målsætning, opfølgning og evaluering.

2: At delegere

Når du skal lede andre, kommer du ikke udenom evnen til at delegere. Hvordan får vi andre til at løse opgaverne tilfredsstillende? Hvor stor indflydelse skal de have? Endelig ser vi også på motivation og hvordan det aktivt bruges i fordelingen af opgaverne.

4: Styring af egen tid

Din tid er din vigtigste ressource. Hvordan bruger du den? Har du fokus på hvad der er vigtigt? Eller går tiden på jobbet kun med det der haster?

Hvad betyder tidsfrister for dig?

Modulet her giver dig værktøjer til at lede dig selv i den travle hverdag.

5: Planlægning

At skabe overblik til planlægning og prioritering er måske den vigtigste ledelse-kompetence. Vi ser på planlægningens forudsætninger, behov for fleksibilitet, og behov for at kunne håndtere påvirkninger udefra. Vi ser også på planlægningens effekt på mål og prioritering.

6: Coaching

Modulet byder på både coaching for performance og for udvikling. Vi træner teknik og lærer konkret og praktisk, så værktøjerne kan bruges i hverdagen.

Coaching hos os handler om at skabe det rum, hvor du og medarbejderne i respekt og tillid kan udvikle samarbejdet og indsatsen frem mod jeres fælles succes.

7: Feedback

Forløbets næstsidste modul har fokus på feedback. At give konstruktiv feedback, der flytter, styrker og motiverer er en kunst. Lær struktur og spilleregler for ligefrem og effektiv feedback. Vi ser også på timing, hvor og hvordan feedback får størst effekt.

8: Ledelse af et team

Teamets medlemmer byder ind med forskellige kompetencer og roller. Hvordan bruges disse til fælles bedste? Hvordan sikrer du et optimalt samarbejde? Hvordan inddrager du? Teamets samlede udbytte er i fokus.

 

 

Beskrivelse i pdf

til download

Meningsfuld ledelse

+45 2072 2381

info@meningsfuld-ledelse.dk